Co system online zmienia w aspekcie ulgi za zakup kasy fiskalnej?

W kontekście nowego systemu fiskalizacji mówi się nieraz zbiorczo o „wymogach prawno-technicznych”. Prawda jest bowiem taka, że przepisy odnośnie wspomnianego rozwiązania teleinformatycznego dotyczą nie tylko standardów, jakie muszą oferować kasy rejestrujące online. Skutkiem tak szeroko zakrojonych zmian są też regulacje prawne w zakresie podstawowych możliwości i obowiązków podatników – np. przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych czy refundacji części kosztów z tytułu zakupu pierwszej takiej technologii. Dziś przyjrzymy się drugiej z wymienionych kwestii i powiemy sobie, co tu będzie inaczej „odkąd nastał Online”.

Ulga za zakup kasy fiskalnej – wcześniej i teraz

Przedsiębiorcy zobligowani do prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą urządzenia rejestrującego dobrze wiedzą, że od dawna funkcjonuje ustawowa ulga za zakup pierwszej tego typu technologii. Zgodnie z przepisami, w takich okolicznościach mogli liczyć na zwrot części wydanej kwoty. Mówiąc konkretnie, chodzi o maksymalnie 90% wartości kasy fiskalnej, jednak nie więcej niż 700 złotych.

Co do zasady, wspomniana refundacja funkcjonuje w niezmienionym kształcie. Jednak zarówno nowelizacja ustawy o VAT, jak i Rozporządzenie Ministra Finansów – w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika – wprowadzają tu pewne ograniczenia. Za sprawą wejścia nowego systemu fiskalizacji, opisywana ulga (wynosząca maksymalnie 90% wartości modelu, ale nieprzekraczająca 700 złotych) będzie przysługiwała jedynie w przypadku zakupu urządzenia rejestrującego online. Skąd to doprecyzowanie? Ponieważ rozwiązanie opierające się na internetowej łączności kas fiskalnych z Centralnym Repozytorium Kas jest wprowadzane stopniowo, co oznacza, że przez pewien czas podatnicy wciąż będą mogli instalować i korzystać z modeli starego typu (mowa tu przede wszystkim o tych z elektroniczną kopią paragonów). Nie zmienia to jednak faktu, że za sprawą tego zapisu ustawodawca chce skłonić przedsiębiorców do szybszego „przejścia na online”. W niektórych przypadkach nawet oczekuje tego szybciej, z czym wiąże się też pewien wyjątek, dotyczący ulgi za zakup kasy fiskalnej.

Zwrot części kwoty – nie tylko zakup, ale i wymiana

We wspomnianej ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług znalazły się również przepisy dotyczące wcześniejszego wdrożenia urządzeń rejestrujących nowego typu. Określają one dokładnie, które branże oraz w jakich terminach powinny rozpocząć ewidencjonowanie obrotu przy użyciu kas online. I tak działalności związane z naprawą pojazdów silnikowych, wulkanizacją czy sprzedażą paliw muszą korzystać z tych technologii już od 1 stycznia 2020 roku. Od 1 lipca 2020 roku kasy online powinny być wdrożone w przedsiębiorstwach świadczących stacjonarne usługi gastronomiczne czy krótkotrwałego zakwaterowania, a także zajmujące się handlem węglem i podobnych „paliw stałych”. Znowu od 1 stycznia 2021 roku pracę z użyciem online’owych urządzeń rejestrujących trzeba będzie rozpocząć w branży budowlanej, fryzjerskiej, kosmetycznej i kosmetologicznej, medycznej (dotyczy lekarzy i dentystów), prawniczej oraz powiązanej z działalnością obiektów fitness. To właśnie do wymienionych wyżej grup zawodowych odnosi się wspomniany wyjątek. W przypadku działalności reprezentujących branże wskazane w przepisach ulga obejmie również wymianę urządzenia fiskalnego starego typu na model online.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że ulga za zakup pierwszej kasy fiskalnej tak naprawdę dotyczy wszystkich modeli zakupionych jako pierwsze. Aby uzyskać refundację w przypadku każdego z nich trzeba jednak spełnić pewien warunek. Według funkcjonujących obecnie przepisów, podatnik musi rozpocząć rejestrowanie obrotu na wszystkich urządzeniach (we wszystkich placówkach) w czasie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia obowiązkowej ewidencji przez podatnika. I oczywiście – każda nabyta technologia musi być online.

Jedna odpowiedź do “Co system online zmienia w aspekcie ulgi za zakup kasy fiskalnej?”

  1. milo ze w sprawie wczesniejszego wdrozenia kas online do ulgi zostaly wlaczone branze obiete tym obowiazkiem (naleze do jednej z nich). przynajmniej tu jest jakas konsekwencja skoro i tak zmiany w systemie fiskalizacji oznaczaja kolejne koszty…..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz CAPTCHA *