Procedura rejestracji kasy fiskalnej – na czym polega?

Podatnicy wybierający swoje pierwsze urządzenie fiskalne muszą rozstrzygnąć wiele kwestii dotyczących ich przyszłego urządzenia. Pod uwagę trzeba wziąć jego gabaryty, obsługę, parametry oraz funkcjonalności, a być może nawet działanie w rozbudowanym systemie sprzedaży czy odporność na niekorzystne warunki pracy. Niemniej, istnieją wymogi podstawowe, które – bez względu na rodzaj branży czy działalności – każdy przedsiębiorca musi spełnić.

Wybór urządzenia rejestrującego, precyzyjnie odpowiadającego na potrzeby danej firmy, nie pozwala jeszcze na zgodne z prawem ewidencjonowanie obrotu. Aby to było możliwe, zakupiona kasa musi prawidłowo przejść rejestrację i procedurę instalacyjną. Proces ten polega w zasadzie na 3 etapach, które teraz pokrótce omówimy.

Najpierw zgłoszenie przedinstalacyjne

Wszystko zaczyna się tak naprawdę od naszego kontaktu z Urzędem Skarbowym, a dokładnie od tzw. zgłoszenia przedinstalacyjnego – pisma, które musi dotrzeć nie później, niż 1 dzień przed koniecznym rozpoczęciem ewidencji obrotu. Dokument możemy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście. Co jednak powinno się w nim znaleźć? Przede wszystkim najważniejsze i poprawne dane, jak imię i nazwisko (lub nazwa) podatnika, NIP podatnika, liczba urządzeń planowana do wdrożenia oraz adresy miejsc, w których mają być zainstalowane, a także termin tej operacji.

Kluczowy moment, czyli fiskalizacja

To właściwie najważniejszy etap całej procedury instalacyjnej. Fiskalizacja jest bowiem dla danej kasy rejestrującej działaniem jednorazowym i nieodwracalnym. Dlatego może się go podjąć jedynie upoważniony serwisant. Najogólniej mówiąc, proces ten polega na wprowadzeniu w tryb fiskalny urządzenia, które dotąd funkcjonowało w trybie szkoleniowym (pozwalającym na swobodną naukę obsługi, bez żadnych konsekwencji). Gdy operacja ta dobiegnie końca, wszystkie działania i czynności przeprowadzone na kasie są zapisywane w jej module, tworząc dokumentację funkcjonowania przedsiębiorstwa i rejestrowanego przez nie obrotu. To również chwila, z którą można rozpocząć sprzedaż i wystawianie za nią paragonów.

Na koniec – powtórne zgłoszenie i numer ewidencyjny

Kiedy fiskalizacja dobiegnie końca, maksymalnie 7 dni od jej realizacji musi wpłynąć do Urzędu Skarbowego nasze drugie pismo, informujące o tym fakcie (tzw. zgłoszenie poinstalacyjne). Tym razem również decydujemy, czy postanawiamy doręczyć dokument listownie (pamiętając, że będzie się liczyła data widniejąca na stemplu pocztowym), czy też osobiście. Po niedługim czasie, w odpowiedzi na to zgłoszenie, powinniśmy otrzymać numer ewidencyjny. Należy go wyraźnie, w widocznym miejscu – przy użyciu np. naklejki lub niezmywalnego markera – nanieść na obudowę kasy. W tym momencie można w zasadzie uznać, że procedura rejestracji została zakończona.

Oprócz prawnego wymiaru procedur, warto ich przestrzegać z jeszcze jednego powodu: jeśli poprawnie zarejestrujemy nasze pierwsze urządzenie fiskalne, mamy możliwość ubiegania się o ustawową ulgę za zakup kasy. Potrafi ona wynieść nawet 90% (jednak nie więcej, niż 700 zł).

Jedna odpowiedź do “Procedura rejestracji kasy fiskalnej – na czym polega?”

  1. Opisana w ten sposób procedura instalacyjna wydaje się bułką z masłem 😛 a jak będzie w rzeczywistości? Niedługo będzie dane mi się przekonać… 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz CAPTCHA *