Reklamacje towarów lub usług, zwroty produktów. Co z tym robić?

Kasy fiskalne, z których w dzisiejszych czasach korzystają polscy podatnicy, to wyjątkowo wszechstronne urządzenia. Technologie te, m.in. ze względu na obowiązujące przepisy, mają jednak pewne ograniczenia. Dotyczy to np. reklamacji towarów lub usług bądź zwrotów produktów. Kasa fiskalna nie pozwala bowiem na usunięcie zarejestrowanej sprzedaży. Zamiast tego, podatnik musi prowadzić odrębną ewidencję wspomnianych zdarzeń.

Forma ewidencji zwrotów i reklamacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku, przedsiębiorcy korzystający z kas rejestrujących są zobligowani do prowadzenia osobnej ewidencji, w której będą uwzględniali zwroty oraz reklamacje. Polskie przepisy fiskalne nie mówią jednak, jak konkretnie ma wyglądać ta dokumentacja. Podatnicy mogą wykorzystać do tego najwygodniejszą dla siebie formę gromadzenia danych – zeszyt, teczkę czy segregator. Do omawianej tu dokumentacji warto dołączyć informacje na temat działalności, np. NIP, adres i nazwę firmy. Co więcej, w przypadku stosowania większej liczby kas fiskalnych, dobrym rozwiązaniem będzie przeznaczenie osobnej ewidencji dla każdego z urządzeń rejestrujących. Z pewnością ułatwi to zachowanie porządku w ważnej dokumentacji firmowej. Należy bowiem pamiętać, że ewidencja zwrotów i reklamacji jest później wykorzystywana do ujęcia korekty sprzedaży, chociażby w księdze przychodów i rozchodów. Natomiast odpowiednio prowadzona ewidencja uprości uwzględnienie tych zdarzeń w dokumentacji rachunkowej.

Jak powinny wyglądać konkretne wpisy?

Wspomniane w poprzednim akapicie Rozporządzenie MF jasno określa to, co musi się znaleźć w każdym wpisie do ewidencji zwrotów i reklamacji. W tym przypadku podatnicy nie mają więc dowolności. Przepisy fiskalne wymagają, aby wszystkie adnotacje w tej dokumentacji zawierały:

  • datę sprzedaży
  • nazwę towaru lub usługi, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację
  • termin dokonania zwrotu bądź reklamacji
  • wartość brutto produktu albo usługi
  • wysokość należnego podatku
  • informację o zwracanej kwocie oraz wynikającym z tego, należnym podatku

Zgodnie z przepisami fiskalnymi, które funkcjonują w naszym kraju, do adnotacji trzeba również dołączyć dokument potwierdzający transakcję. Ponadto, wpis należy poświadczyć protokołem przyjęcia zwrotu albo reklamacji, który będzie zawierał 2 czytelne podpisy – sprzedawcy i nabywcy.

Jedna odpowiedź do “Reklamacje towarów lub usług, zwroty produktów. Co z tym robić?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz CAPTCHA *