Co nowego w sprawie przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych?

Zdawałoby się, że nowy system fiskalizacji dotyczy głównie technologicznych standardów kas i drukarek rejestrujących online oraz zasad, na jakich te urządzenia mają funkcjonować. Ale przecież z użytkowaniem tego typu technologii sprzedaży wiąże się szereg zadań i zobowiązań. W rezultacie nowe przepisy, dotyczące systemu online, zahaczają nie tylko o kwestię instalacji czy funkcjonowania modeli łączących się z CRK. Najświeższe regulacje prawne „dotknęły” także sprawy przeglądów technicznych urządzeń rejestrujących. O jakie konkretnie szczegóły chodzi?

Dlaczego przeglądy techniczne są tak ważne?

Istnieje wiele działań, które mają za zadanie weryfikację prawidłowości rejestrowania obrotu ze sprzedaży towarów lub usług oraz dokumentowanie tego stanu rzeczy. W ich zakres, o czym świadczą funkcjonujące przepisy, wchodzą m.in. takie zagadnienia, jak przechowywanie kopii wystawionych paragonów lub książki serwisowej czy też realizowanie raportów fiskalnych. Kwestie te mają pokazać, że w danym przedsiębiorstwie ewidencja sprzedaży przebiega właściwie, zgodnie z prawem.

Podobnie jest z przeglądami technicznymi. Na użytkowanych kasach i drukarkach fiskalnych spoczywa bowiem ogromna odpowiedzialność, dotycząca prawidłowego rejestrowania obrotu i podatku należnego VAT. Zatem organy skarbowe muszą mieć pewność, że wykorzystywane w tym celu technologie sprzedaży funkcjonują we właściwy sposób, a ewentualne błędy i problemy wynikają raczej z „czynnika ludzkiego” (czytaj: działań podatnika). Z drugiej strony, sami przedsiębiorcy również chcą mieć pewność, że urządzenia fiskalne, z których korzystają, nie wpłyną niekorzystnie na przebieg pracy i wyniki finansowe – na drodze niespodziewanych usterek czy nagłych awarii.

Dlatego też istnieją przepisy, które precyzyjnie mówią o konieczności wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych kas i drukarek rejestrujących. Zgodnie z nimi urządzenie musi przechodzić taką kontrolę nie rzadziej, niż co 2 lata (choć może częściej). Przekroczenie tego czasu oznacza złamanie przepisów i wiąże się z różnymi konsekwencjami, np. finansowymi. Podatnik ma obowiązek zlecić we właściwym terminie wykonanie przeglądu. Jego przeprowadzeniem zajmuje się uprawniony serwisant. Podczas kontroli dokonuje takich czynności, jak sprawdzenie stanu plomb i obudowy urządzenia, działania jego poszczególnych elementów (wyświetlaczy, mechanizmu drukującego itp.) czy pracy modułu fiskalnego. Wyniki tej dokładnej weryfikacji zamieszcza w postaci odpowiednich zapisów w książce serwisowej, która potem też potwierdza terminowe, prawidłowe wykonanie przeglądu technicznego.

Nowości w sprawie przeglądów technicznych

Choć ostatnie, ważne aktualizacje w przepisach fiskalnych dotyczą głównie nowego systemu fiskalizacji oraz kas i drukarek online – pojawiają się też nie mniej istotne regulacje prawne w kontekście spraw ogólnych, dotyczących wszystkich technologii sprzedaży. Tak jest właśnie w przypadku obowiązkowych przeglądów technicznych. Z jakimi szczegółami w tej kwestii powinni zaznajomić się przedsiębiorcy?

Po pierwsze, sprecyzowaniu uległy okoliczności wynikające z przekroczenia terminu wymaganej kontroli serwisowej urządzenia. Za brak zlecenia (i co za tym idzie – wykonania) przeglądu w obowiązującym czasie, przedsiębiorca może otrzymać mandat od naczelnika właściwego dla danej firmy Urzędu Skarbowego. Kara wynosi 300 zł, zaś kwotę wynikającą z tytułu nałożenia grzywny trzeba uiścić w terminie 14 dni – licząc od dnia otrzymania informacji o tej decyzji. Podatnik powinien w tym celu przelać pieniądze na numer rachunku podany przez Urząd Skarbowy. Oczywiście, dopełnienie tego wymogu nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku zlecenia wykonania przeglądu technicznego.

Po drugie – nowe przepisy wspominają o kolejnych sytuacjach, w jakich trzeba zadbać o przeprowadzenie kontroli serwisowej kasy lub drukarki fiskalnej. Jedną z nich jest moment wznowienia funkcjonowania działalności gospodarczej. Mówiąc dokładniej, zanim przedsiębiorca wróci do rejestrowania obrotu za pomocą swojego urządzenia, musi ono wcześniej przejść przegląd techniczny. Inną sytuacją, opierającą się na tych zasadach, jest ponowny leasing czy najem urządzenia fiskalnego.

Jedna odpowiedź do “Co nowego w sprawie przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych?”

  1. mnie raczej nie dotycza nowe „dodatki” w sprawie przeglądów 😉 tak czy siak pilnuję ich jak oka w głowie 😉 na szczęście jeszcze poważniejsza usterka się nie przytrafiła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz CAPTCHA *